cer1Uniwersytet nasz uczestniczył w realizowanym przez Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Nowym Sączu projekcie „Profesjonalny UTW”. Celem tego projektu jest wypracowanie jednolitych standardów merytorycznych i formalnych działań UTW. Wszystkie uczestniczące w projekcie uniwersytety zobowiązane były do wykonania określonych jego regulaminem czynności związanych z prowadzeniem obligatoryjnej, wymaganej przepisami prawa dokumentacji kancelaryjnej i finansowej, współpracy z uczelniami wyższymi, samorządem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami społecznymi.
14 listopada br. Komisja Certyfikacyjna dokonała oceny naszych działań i zdecydowała o przyznaniu nam Brązowego Certyfikatu „Profesjonalny UTW”. W ten sposób trafiliśmy do grona 23 uczestniczących w dotychczas w projekcie, wyróżnionych tym tytułem UTW ( w Polsce na chwilę obecną działa 560 UTW). Jest to nasz spory sukces, chociaż oceniająca nas komisja wykazała pewne drobne niedociągnięcia i usterki, które, myśląc o uzyskaniu certyfikatu wyższego stopnia, trzeba będzie wyeliminować. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości podołamy temu wyzwaniu.cer2
Uroczyste wręczenie Certyfikatów „Profesjonalny UTW” odbyło się dnia 20 listopada podczas zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku konferencji „Edukacja i aktywność – najlepsze metody przeciwdziałania marginalizacji i wykluczenia osób starszych” w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowie.

Stanisław Roman
cer3