Poniedziałek, 19.06.2023. godz.16.00
Dyskusyjny Klub Książki Biblioteka Multimedialna ul. Ordynacka.
Dyskutować będziemy o książce Zyty Rudzkiej „Krótka wymiana ognia”.
Zarząd KUTW