krolestwo19.06.2018r o 16.30 w Centrum Multimedialnym porozmawiamy o kolejach losu Zofii Posmysz, więźniarki trzech niemieckich obozów koncentracyjnych. W rozmowie z Michałem Wójcikiem, zapisanej w „Królestwie za mgłą”. Ta 93-letnia dziennikarka, autorka przez 25 lat słuchowiska „W Jezioranach” opowiada o ciężkiej pracy, głodzie, zimnie, brudzie, chorobach, zapachu śmierci, eksperymentach medycznych w niemieckich obozach koncentracyjnych.
Warto przeczytać!
Krystyna Urban