Zapraszamy do Dyskusyjnego Klubu Książki w poniedziałek, 20 marca 2023 r. do Biblioteki Multimedialnej ul. Ordynacka o godz. 16.00.
Dyskutować będziemy o książce Dominiki Słowik „Samosiejki”.

Zarząd KUTW