Spotkamy się 21 maja 2019r. o 16.30 w Centrum Multimedialnym. Porozmawiamy o książce Lois Lowry p.t. „DAWCA”. W kinach można obejrzeć film p.t. „Dawca Pamięci” nakręcony na podstawie tej książki. Za tę książkę pisarka otrzymała w 1993r. medal Newbery`ego. Lois Lowry to pisarka o nieograniczonej pomysłowości, płodna – napisała ponad 30 książek dla młodzieży. Wracamy do „Dawcy”. Czy chcielibyśmy żyć w społeczności wymyślonej przez pisarkę? Nie ma tam wprawdzie bezrobocia, konfliktów, niesprawiedliwości, rozwodów, głodu. Ale nie ma też uczuć, kolorów, muzyki. Na szczęście czasem rodzi się ktoś, kto odziedziczy po przodkach pamięć tego wszystkiego co utraciła ludzkość. Czy potrafi to wykorzystać? Dowiemy się tego z kart książki. Zapraszamy do naszego Klubu.
Krystyna Urban