Dziennikarze Radia SoVo Krosno Utw Krosno 14 lutego 2024 r. wyjeżdżają do Warszawy na szkolenie pod hasłem „Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych” . Fundacja ProCultura informuje, że w ramach projektu chce wzmocnić, podnieść kompetencję, wiedzę i świadomość dziennikarzy z oddziałów senioralnych Radia SoVo, a także mediów lokalnych oraz osób z otoczenia seniorów na temat Karty Praw Podstawowych i wartości obowiązujących w Unii Europejskiej. W sposób szczególny będzie zwracać uwagę na prawa osób starszych oraz zagadnienia dot. dyskryminacji. Przeprowadzi warsztaty i wykłady stacjonarne, a także szkolenia i wykłady online, doradztwo i mentoring dla dziennikarzy – seniorów z 10 oddziałów Radia SoVo z zakresu dyskryminacji na tle wieku, sposobów zrozumienia mechanizmów dyskryminacji oraz jej przeciwdziałania. Podczas realizacji projektu dziennikarze Radio SoVo – dostępne radio internetowe przygotują 20 podcastów i wideo dotyczących tematyki poszanowania praw osób starszych oraz niedyskryminowania.
W projekt zaangażowani są dziennikarze Radia SoVo z 10 lokalizacji: Olsztyna, Gniewu, Bytomia, Kłobucka, Łodzi, Sanoka, Krosna, Nysy, Świdnicy oraz Adamowa.