Pragnę Państwa poinformować o wypowiedzeniu Krośnieńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku prawa korzystania z lokalu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
W związku z tym, że do dnia 28 lutego musimy opuścić dotychczasowe pomieszczenia, z których dotychczas korzystaliśmy: sale lekcyjne (lektoraty języków obcych), salę wykładową, pracownię komputerową, pracownię plastyczną, rękodzieła artystycznego, literacko–teatralną (kabaret), salkę gimnastyczną i dwa pokoje administracyjne, w których załatwiane są sprawy organizacyjne, dyżury członków zarządu, przechowujemy dokumenty, archiwum, wyposażenie i sprzęt, na którym pracujemy: komputery, drukarki, projektory oraz meble biurowe.
Kupno wyposażenia możliwe było dzięki udziałowi w projektach ASOS, FIO, Fundacji Wolności, Grundtvig, Erasmus+ oraz Gminy Miasta Krosna. Mamy dużo dokumentacji, którą należy przechowywać przez wiele lat w szczególny sposób, np. dane osobowe słuchaczy, umowy z lektorami, wykładowcami, raporty finansowe i księgowe.
Kierujemy do władz Miasta Krosna prośbę o przydzielenia nam nowej siedziby, w której 200 słuchaczy Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w sposób godny dla ludzi starszych, mogłoby nadal realizować zadania statutowe Uniwersytetu należące także do publicznych zadań Gminy Miasta Krosna na rzecz mieszkańców w wieku emerytalnym.
Nasze starania, jak dotychczas, nie odnoszą żadnego rezultatu. Mamy nadzieję, że dorobek wielu lat pracy wolontariuszy nie zostanie zmarnowany a 15. rok naszej działalności, nie będzie rokiem ostatnim.
Prezes Zarządu
Bogumiła Błażejowska