Informujemy, że od 2 września 2019 roku siedzibą Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest lokal przy ulicy Ks. P. Skargi 1 (I piętro, nad żłobkiem, wejście od podwórza).
Zarząd KUTW