Rym1Po raz drugi zaproszono nas do rymanowskiego sanatorium „Stomil”, na terenie którego odbył się kolejny piknik dziecięcy organizowany przez władze Gminy Rymanów, a sponsorowany przez liczne zakłady pracy, instytucje kulturalne i lokalne władze administracyjne.

Na estradzie pod gołym niebem wystąpiła młodzież szkolna z recytacjami, piosenkami i modnym obecnie tańcem zumba. My wystąpiliśmy oczywiście z klasycznymi bajkami Brzechwy i Tuwima, które, o dziwo, są znane najmłodszym, choć pewnie już nie słuchają ich przed snem.

Rym2Wszystkie występy powtarzane były pięciokrotnie dla kolejnych grup dzieciaków, które przybywały co godzina. Tak więc pełniliśmy „dyżur” od godziny 9.00 do 13.00.

Jak na piknik przystało, poczęstowano nas kiełbaską z grilla, a następnie podziękowano dobrym słowem z nadzieją współpracy w przyszłym roku.

Grażyna Daniewska

 

Rym3Rym4Rym5Rym6