1. Gimnastyka – poniedziałek 8.50, sala RCKP (start 13.02.2023.).
Zajęcia poprowadzi Pani Kinga Kasprzycka.
Koszt: 50 zł od osoby za miesiąc.
Zgłoszenia telefoniczne do 12 lutego u członków Zarządu.

2. Warsztaty malarstwa – wtorek, czwartek o godz. 10.30.
Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata Nabożna.

Zapraszamy
Zarząd KUTW