Zapraszamy uprzejmie na spotkanie – we wtorek 29.05.2018 o godzinie 16.00 do Centrum Multimedialnego ul. Ordynacka 8. Temat spotkania „Moje wędrówki” przedstawi Zdzisław Socha.
Janina Wyłób i Maria Wajda