Zapraszamy  uprzejmie na prezentacje Anny Węgrzyn i Janiny Wyłób  pt „Czy warto odwiedzić Kraje Beneluxu?” . Spotkanie odbędzie się w poniedziałek  27 września b.r. o godzinie 16.00 w Centrum Multimedialne ul. Ordynacka 8.

Informujemy, że obowiązują ogólnie przyjęte warunki sanitarne.