Zapraszamy  na prezentację Haliny i Mariana Kowalików  pt „Zwiedzamy Grecję”.
Spotkanie odbędzie się  w poniedziałek  25 października o godzinie 16.00 w Centrum Multimedialnym, ul. Ordynacka 8.

Informujemy, że obowiązują ogólnie przyjęte warunki sanitarne.

Janina Wyłób i Maria Wajda