Na powakacyjnym spotkaniu we wtorek 23 września odbyło się ustalenie programu spotkań w nowym roku akademickim oraz wspomnienia z wakacji. Kolega Wojtek Korpanty przypomniał wycieczki na Słowację.

Dorota Mróz i Janina Wyłób