Szanowni Członkowie Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia § 18pkt.3 członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do regularnego opłacania składek (co potwierdza swoim podpisem w deklaracji przyjęcia do KUTW).

Zarząd stwierdza, że nie wszyscy członkowie wywiązali się z tego obowiązku.

W związku z powyższym prosi się o uregulowanie zaległości.

Na podstawie § 22 pkt. 2/b Statutu oraz uchwały Zarządu nr 1/Z/2021 z dn. 12 marca 2021 r. w sytuacji zalegania z opłatami przez okres 12 miesięcy ustaje członkostwo w  Stowarzyszeniu.

Zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia są niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji  celów statutowych. Należność można uregulować gotówką u skarbnika lub przelewem na konto Stowarzyszenia. Nr konta 31-8642-1083-2002-8314-0457-0001

Zarząd KUTW