Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci KRYSTYNA BŁAŻEJOWSKIEGO, współzałożyciela i pierwszego Prezesa Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pogrążonej w bólu i żałobie Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Zarząd KUTW