Z wielkim żalem przyjęliśmy informację o śmierci naszego Kolegi Stanisława Romana.

Wyrazy serdecznego współczucia składamy Rodzinie i Najbliższym.

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w niedzielę 7 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Sanktuarium Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie.

Zarząd KUTW