Zapraszamy na spotkanie integracyjne, 18 maja 2023 r. o godz. 17.00 w KASYNIE przy ul. Lwowskiej.
Wystąpi kabaret „Baby z Rodzynkami”.
Koszt: 70 zł

Zarząd KUTW