W imieniu Pana Zbigniewa Ungeheuera, Konsula Honorowego Węgier na Podkarpaciu, dr hab. Zbigniewa Barabasza JM Rektora KPU i Stowarzyszenia Portius zapraszam słuchaczy KUTW na spotkanie polsko-węgierskie w dn. 7 listopada 2022 o godz. 14.00, które odbędzie się w auli KPU ul. K. Wielkiego 4. W programie wykład prof. Istvana Kovacsa oraz dr Imre Molnara, historyków, pisarzy i dyplomatów węgierskich.
Szczegóły na plakatach: W1    W2