Zapraszamy członków rady na comiesięczne spotkanie, które odbędzie się we środę  3.06.2015 o godzinie 12.30
Ewa Skwara