Zapraszamy na spotkanie z Magdaleną Fabczak w dn. 28 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Pedagogicznej ul. Grodzka.
Książka autorki „Mądrość zmęczonych oczu” porusza temat relacji międzypokoleniowych, potrzeb osób starszych i bogactwa doświadczenia, którym chcą się dzielić seniorzy.
Zarząd KUTW