Zapraszamy w czwartek, 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 16-tej (ul. K. Wielkiego 8)  na spotkanie autorskie z Panią Marią Stefanik.
Zapoznamy się z dorobkiem poetki, na który składa się osiem tomików poetyckich i jedno opowiadanie, nagrodzone w konkursach ogólnopolskich i regionalnych.
Tematem spotkania będzie Galicyjski Szlak Marii Konopnickiej – opracowanie literackie o galicyjskiej przystani naszej narodowej poetki wzbogacone tematycznymi wierszami i fotografiami z okazji 120 rocznicy przybycia do Żarnowca. Dowiemy się skąd Maria Stefanik czerpie inspiracje do swej twórczości.