1Taki właśnie dzień przydarzył się nam 25 października 2014 roku. Był to dzień inauguracji roku akademickiego  2014/2015 połączonej z jubileuszem DZIESIĘCIOLECIA KROŚNIEŃSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU!

Spotkaliśmy się w eleganckim wnętrzu Hotelu „Nafta”. My, czyli wierni słuchacze naszej ALMA MATER, nasz Zarząd, przedstawiciele władz miasta w osobach Prezydenta  Miasta Krosna  pana Piotra Przytockiego, Wiceprezydenta pana Bronisława Barana, Przewodniczącego Rady Miasta pana Stanisława Słysia, przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Podkarpacia, a także reprezentantów organizacji ściśle współpracujących z naszą placówką.

2Konferencję prowadzili p. prezes KUTW Bogumiła Błażejowska i p. wiceprezes Stanisław Roman.

Najpierw zabrzmiało dumne „Gaude Mater Polonia”.

Następnie oboje prowadzący przedstawili krótki zarys dziesięcioletniej historii działalności uniwersytetu, skupiając się na pracy poszczególnych jego agend.

Wystąpienia zaproszonych Gości rozpoczął pan Prezydent, który docenił naszą działalność ciepłymi słowy.

5Dalej zabierali głos poszczególni przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych, sympatyzujących i efektywnie współdziałających z naszym uniwersytetem, a także koleżanki z UTW z Jasła i Łańcuta, które życzyły serdecznie entuzjazmu w kolejnych staraniach na nowe dziesięciolecie. Wystąpień Gości było tak wiele, że pilny skryba – sprawozdawca nie nadążyłby wymienić ich wszystkich….

Kolejnym punktem spotkania była immatrykulacja nowych słuchaczy, którym wręczono indeksy z symbolicznym zapisem: rok akademicki 2014/2015, a następnie „żacy” i młodzi, i starzy wznieśli „Gaudeamus igitur”.

4Dalej przyszedł czas dla ludzi szczególnie zasłużonych dla KUTW. Był to ważny moment, gdyż bez nich nie byłoby nas dzisiaj.

Jako pierwsi wymienieni zostali pan Bogdan Skotnicki, ówczesny dyrektor ZSKU, który spontanicznie udzielił schronienia pionierskiemu na terenie miasta przedsięwzięciu, jakim była platforma dla ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli emerytów i rencistów. Wspomagał on wysiłki pana Krystyna Błażejowskiego, pierwszego prezesa KUTW. Patronował im z wyżyn autorytetów akademickich prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek, Kierownik Katedry Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przedstawiciele władz lokalnych wręczyli listy gratulacyjne, dyplomy i wyróżnienia osobom, które chciały podzielić się własnym entuzjazmem dla dobra wspólnego. Jest to dobra okazja, by wymienić ich nazwiska, gdyż druga taka możliwość nie będzie już nam dana:

Bogumiła Błażejowska

Lidia Terlecka

Krystyna Kogut

Janina Habrat

Stanisław Roman

Alicja Kucia

Dorota Mróz

Krystyna Wierzganowska

Irena Zajdel

Grażyna Daniewska

Tadeusz Pelczarski

Zdzisław Socha

Marta Matelowska

Czesław Matelowski

Ewa Nowak

Janina Jaracz

Alfreda Staroń

Halina Kowalik

Roman Grabowski

6Kabaret „Entuzjaści”, czyli Grażyna Daniewska, Bogdan Januszewski, Czesław Matelowski, Antoni Niezgoda, Urszula Rygiel, Teresa Szmyd, Krystyna Wierzganowska i Zofia Wójtowicz.

Ostatnimi w kolejności, choć tak naprawdę najpierwszymi uhonorowanymi osobami, byli oczywiście pani prezes Bogumiła Błażejowska, której osobiste zaangażowanie gwarantowało przez lata parcie do przodu, bez względu na trudności, by nasz uniwersytet istniał, a także pan wiceprezes Stanisław Roman, który wspierał ją  życzliwą i skuteczną pomocą.

Po części sentymentalnej nastąpiły wykłady p. Daniela Jachimowicza, p. Wojciecha Nalepy i p. dr Zofii Barteckiej-Prorok.

Hymn państwowy zakończył część oficjalną.

3A dla relaksu wystąpił nasz rodzimy kabarecik „Entuzjaści” z premierą spektaklu „Skleroza nie boli, ale za to wkurza”. Spragnieni lżejszej muzy słuchacze chętnie wysłuchali zalet jednostki chorobowej zwanej  sklerozą  Niewątpliwy wdzięk naszych artystów kabaretowych, a także ich teksty wsparte osobistym doświadczeniem w powyższej kwestii sprawiły, że publiczność cieszyła się dosłownie jak dzieci. Spontaniczna reakcja widowni była najlepszą nagrodą dla ośmioosobowej grupy autentycznych entuzjastów, którzy już od sześciu lat starają się zabawiać słuchaczy KUTW, a także społeczność Krosna i okolic lekką muzą kabaretową. To przedstawienie było już 84. występem w ich karierze.

obrazyNa koniec udaliśmy się na poczęstunek  wymieniając się przy tej okazji uwagami na temat tej bardzo udanej uroczystości. Mogliśmy wtedy podziwiać prace malarskie uzdolnionych w tej dziedzinie słuchaczek KUTW i ich mentora kol. Romana Grabowskiego. Wystawione obrazy w większości były rezultatem konkursu malarskiego zorganizowanego po   wyjeździe do Kazimierza, w ramach projektu UM Krosna.

Jako podsumowanie dziesięcioletnich wspólnych starań i doświadczeń niech posłużą słowa naszego hymnu:

 

Wciąż jeszcze duchem młodzi zewrzyjmy wspólny krąg,

a życie swą urodą przyniesie radość nam.

Poczujmy bicie serca i ciepło naszych rąk,

gdy do nas się przyłączysz, nie będziesz więcej sam.

 

Radosna my gromada – studenci UTW,

co wciąż się uczyć pragną, choć życie znają wszak.

Tu z bliźnim porozmawiasz, a kilka ciepłych słów,

Gdyś smutny i samotny uczynią lepszym świat.

 

I tak jesteśmy razem już dziesięć wspólnych lat.

 

Przed nami kolejna dekada. Damy radę!

Grażyna Daniewska

 

87obrazy1obrazy2obrazy3