Za nami zajęcia w ramach projektu „Dojrzałość nie wyklucza – świadomy senior zna swoje prawa i szanuje prawa innych” współfinansowanego w ramach „Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”, realizowanego ze środków programu CERV finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” na lata 2021 – 2027. Projekt partnerski: Fundacji Pro Cultura i Fundacji Kultury Dialogu. Warsztaty prowadziła Lena Rogowska-Lewandowska – wiceprezeska Fundacji Kultura Dialogu. Dowiedzieliśmy się czym jest dyskryminacja, czym różni się od innych rodzajów przemocy i jak się przejawia. Poznaliśmy związane z nią mechanizmy psychospołeczne – postrzeganie międzygrupowe, stereotypy, uprzedzenia i samospełniającą się przepowiednię. Jak mówić by nie obrażać i nie poniżać czyli o języku inkluzywnym. Było merytorycznie, profesjonalnie, praktycznie.
Bardzo dziękujemy.