Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku podpisał umowę o współpracy międzynarodowej ze stowarzyszeniem tota agentura ze Świdnika na Słowacji.
Tota agentura jest pozarządowym  stowarzyszeniem,  którego celem jest wspieranie i rozwój oświaty, sportu i kultury Rusinów  a także seniorów i rencistów, innowacyjność i integracja na poziomie europejskim. Inspirując się bardzo bogatym dziedzictwem swoich przodków, odkrywa i wspiera nowe pokolenie kultury rusińskiej.
W ramach rozwoju kontaktów, nasze organizacje będą wspierać się w  rozwoju działalności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.