W programie:

Wiślica – Dom Długosza, Muzeum Archeologiczne, Kolegiata

Chroberz – Pałac Wielopolskich

Stopnica

Solec Zdrój – Baseny Mineralne (kąpiele)

Koszt: 80zł

Zapisy do 20 lutego 2018 w biurze Zarządu

Zarząd KUTW