Zapraszam w poniedziałek 14 listopada 2022 r. o godz. 13.00 na wykład dr Pawła Wrony neurologa. Tytuł wykładu; „Udary mózgu – rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie”. Miejsce: KPU ul. K. Wielkiego.
Irena Zajdel