Zapraszamy 16 marca 2023 r. do siedziby KUTW ul. K. Wielkiego 8 o godz. 16.00 na wykład Pana Jana Gałuszki pod tytułem „Rezydencje prezydenckie”.
Zarząd KUTW