Zapraszamy w czwartek, 26.10.2023. o godz.16.00 do KUTW na wykład dr Krzysztofa Buczka pod tytułem „Hrabina Potocka”.