Zapraszamy we wtorek, 4 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 do auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4) na spotkanie z dr. hab. Piotrem Łopatkiewiczem, prof. PANS.
Prelekcja pod tytułem „Czy w końcu XXI wieku w Alpach będą jeszcze lodowce?
O drastycznych konsekwencjach topnienia lodowców alpejskich dla klimatu, hydrologii oraz gospodarki turystycznej”.
Zarząd KUTW