Zapraszamy na wykład autorski Magdaleny Fabczak pod tytułem „Mądrość zmęczonych oczu”.
Po spotkaniu można będzie nabyć książkę autorki w cenie 40 zł.
Miejsce wykładu – Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, Rynek 1.