Zapraszamy na wykład, który będą prowadzić pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: Pani Małgorzata Jaremko i Pan Marcin Ożóg.
Tematy:
„Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia”
„Stały Sąd Polubowny przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej”
Zarząd KUTW