Zajęcia z informatyki w dniu 14.11.2018 nie odbędą się.
Kolejne zajęcia będą w dniu 21.11.2018.
Zdzisław Socha