Zajęcia z informatyki odbywać się będą we wtorki w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Czajkowskiego 48.
Sala nr 105, godz. 15.00
Zarząd KUTW