Zarząd KUTW zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie 16.09.2020 roku (środa) o godz.12.00.
Szczegóły w załączniku: zaproszenie
Zarząd KUTW