Informuję, że najbliższe zebranie członków zarządu KUTW odbędzie się 16 sierpnia 2016 o godz. 10.00
Prezes Zarządu KUTW
Bogumiła Błażejowska