Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego słuchacza i kolegi Józefa Habrata. Aktywnie uczestniczył w wykładach, spotkaniach i wyjazdach wycieczkowych uniwersytetu. Pozostawił bogatą dokumentację fotograficzną działalności edukacyjno-krajoznawczej KUTW. Prezentował swoje zdjęcia na spotkaniach podróżniczych. Pozostanie w naszej pamięci. Wyrazy współczucia składamy Rodzinie.

Zarząd KUTW