Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Grażyny Daniewskiej. Wyrazy współczucia składamy Rodzinie i Najbliższym.
Wspomnienie o zmarłej w załączniku: Grażyna Daniewska
Zarząd KUTW