Wyjazd 26 października 2021 roku o godz. 8.00 z ul. Naftowej.
Powrót ok. 17.00. Będziemy w Łużnej, Cieklinie, Magurze, Krempnej, Nowym Żmigrodzie.
Przewodnik – Sławomir Bloch.
Zapisy u członków zarządu.
Serdecznie zapraszamy.
Zarząd KUTW