Zapraszamy na wykład, który będą prowadzić pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: Pani Małgorzata Jaremko i Pan Marcin Ożóg. Tematy: „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia” „Stały Sąd Polubowny przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej” Zarząd KUTW

Pragnę Państwa poinformować o wypowiedzeniu Krośnieńskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku prawa korzystania z lokalu w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. W związku z tym, że do dnia 28 lutego musimy opuścić dotychczasowe pomieszczenia, z których dotychczas korzystaliśmy: sale lekcyjne (lektoraty języków obcych), salę wykładową, pracownię komputerową, pracownię plastyczną, rękodzieła artystycznego, literacko–teatralną (kabaret), salkę gimnastyczną i …

Zapraszamy uprzejmie na spotkanie we wtorek 29.01.2019 o godzinie 16.00 do Centrum Multimedialnego, ul. Ordynacka 8. Temat spotkania „CHORWACJA – PÓŁWYSEP ISTRIA I SŁOWENIA” przedstawią Halina i Marian Kowalikowie. Zapraszają Janina Wyłób i Maria Wajda

Zapraszamy uprzejmie na spotkanie we wtorek 22.01.2019 o godzinie 16.00 do Centrum Multimedialnego ul. Ordynacka 8. Temat spotkania „MIASTA I PARKI NARODOWE CHORWACJI” przedstawią Halina i Marian Kowalikowie. Zapraszają Janina Wyłób i Maria Wajda