10 października 2018 roku odbył się III Sejmik Senioralny zorganizowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna. Licznie zebranych seniorów powitał Pan Prezydent, który docenił naszą działalność i entuzjazm, z jakim oddajemy się wspólnym zajęciom w KUTW. Wiele ciepłych słów o aktywności seniorów powiedział Wiceprezydent oraz Przewodniczący Rady Miasta. Następnie wystąpiła Przewodnicząca Krośnieńskiej Rady …

Zapraszamy na wykład: mgr Hanny Piechoty pt. „Czy twórczość H. Sienkiewicza jest interesująca dla współczesnego czytelnika?” W zakładce „Plan wykładów” znajduje się plan wykładów na najbliższy okres. Zarząd KUTW

Zapraszamy dotychczasowych i nowych miłośników opowiadań o podróżach na pierwsze po wakacjach spotkanie we wtorek 23.10.2018 o godzinie 16.00 do Centrum ul. Ordynacka 8. Temat spotkania to sprawy organizacyjne i krótka prezentacja pt. „Pocztówki z wakacji”. Janina Wyłób i Maria Wajda

Prezydent Miasta Krosna zaprasza  do udziału w III Krośnieńskim Sejmiku Senioralnym, który odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, przy ul. F. Czajkowskiego 49. Szczegóły na plakacie: