16 lutego br. odbyło się plenarne zebranie starostów wszystkich działających w ramach KUTW grup edukacyjnych i zajęciowych i warsztatowych, którego celem był wybór Rady Słuchaczy czyli gremium do bezpośrednich kontaktów z Zarządem w kwestiach organizacyjnych i programowych Stowarzyszenia. Wybrano prezydium Rady Słuchaczy, jej Komisję Programową i Sąd Koleżeński. W ich skład powołano następujących słuchaczy: Prezydium …

15 grudnia 2014 r. zdobyliśmy Kamień nad Jaśliskami. Była to trasa: Lipowiec – Kamień – Lipowiec, przejście szlakiem żółtym i niebieskim. Oto zdjęcia z naszej wędrówki.

Gościliśmy pana dr Jarosława Herberta. Opowiadał bardzo ciekawie o zdobywaniu najwyższych szczytów europejskich. Najbardziej aktywni słuchacze byli nagradzani ciasteczkami (własnoręcznie wypiekane przez wykładowcę!). Najpilniejsza studentka otrzymała nagrodę – koszulkę „Korona Europy”.                            

KUTW zastrzega zmianę programu Data Temat Prowadzący 07.02.2019 czwartek godz. 16.00  Wykład: „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia” „Stały Sąd Polubowny  przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej” Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: P. Małgorzata Jeremko  i P. Marcin Ożóg 07.03.2019 wtorek  Wykład: „Portrety wyjątkowych kobiet w literaturze i nie tylko” …