Projekty 2021 rok

„SoVo – dostępne radio internetowe” – jest działaniem Fundacji Pro Cultura – Lidera Projektu, PSONI i Fundacji Zaczyn w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. KUTW podpisało umowę współpracy w zakresie realizacji projektu. Zadaniem KUTW jest utworzenie grupy radiowej, która będzie przygotowywać audycje i pomocy przy organizacji szkoleń. Fundacja przekazała sprzęt potrzebny do realizacji materiałów radiowych i zapewni trenerów na szkolenia. Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji cyfrowych seniorów, utworzenie ogólnopolskiego internetowego portalu radiowego oraz grup radiowych wśród seniorów, utworzenie bazy materiałów dydaktycznych służących rozwojowi kompetencji cyfrowych.