Zarząd KUTW:
Bogumiła Błażejowska – prezes
Irena Zajdel – z-ca prezesa
Krystyna Misiak – z-ca prezesa
Maria Sepiotek – skarbnik
Łucja Porawska – sekretarz
Grażyna Daniewska – członek
Marian Kowalik – członek
Stanisław Frej – członek

Komisja Rewizyjna:
Genowefa Teśniarz – przewodnicząca
Teresa Szmyd – członek
Dariusz Kaczanowski – członek

Biuro Zarządu Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się w siedzibie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie, czynne we wtorki 10.00 – 12.00, czwartki 14.00 – 16.00 i piątki 10.00 – 12.00, pokój B207