Zarząd – kadencja 2019-2023:

Irena Zajdel – Prezes
Łucja Porawska – z-ca
Krystyna Misiak – z-ca
Teresa Sokołowska – sekretarz
Maria Sepiotek – skarbnik
Grażyna Boczar Wolańska – członek
Stanisław Frej – członek
Dariusz Kaczanowski – członek

Komisja Rewizyjna:
Maria Wajda – przewodnicząca
Alicja Kołacz- sekretarz
Teresa Szmyd – członek