Zarząd – kadencja 2019-2023:

Irena Zajdel – Prezes
Łucja Porawska – z-ca
Krystyna Misiak – z-ca
Teresa Sokołowska – sekretarz
Maria Sepiotek – skarbnik
Grażyna Boczar Wolańska – członek
Grażyna Daniewska – członek
Stanisław Frej – członek
Dariusz Kaczanowski – członek

Komisja Rewizyjna:
Maria Wajda – przewodnicząca
Alicja Kołacz- sekretarz
Teresa Szmyd – członek
Maria Rajca – członek

Biuro Zarządu Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się przy ulicy Ks. P. Skargi 1 (I piętro, nad żłobkiem, wejście od podwórza), czynne we wtorki 10.00 – 12.00, czwartki 14.00 – 16.00 i piątki 10.00 – 12.00.