KUTW zastrzega zmianę programu

Data Temat Prowadzący
11.10.2018
czwartek
godz. 16.00
 Wykład inauguracyjny „Godność narodowa Polaków”  Prof. dr hab. Waldemar Furmanek Uniwersytet Rzeszowski
16.10.2018
wtorek
 Wycieczka edukacyjna do Szydłowca i Solca Zdroju Zarząd KUTW
18.10.2018
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Osteoporoza i reumatoidalne zapalenie stawów”  mgr Edyta Szydło, PWSZ
25.10.2018
czwartek
godz. 16.00
Wykład: „Czy twórczość H. Sienkiewicza jest interesująca dla współczesnego czytelnika?”  mgr Hanna Piechota
08.11.2018
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Bezcenne ludzkie życie – udziel pierwszej pomocy” dr n. med. Renata Rabiasz, PWSZ
15.11.2018
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Schorzenia układu ruchowego”   mgr Edyta Szydło, PWSZ
22.11.2018
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Święty Kościół grzesznych ludzi”
Europejski Dzień Seniora
dr Andrzej Gerlach
Uniwersytet Papieski, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
29.11.2018
czwartek
godz. 16.00
 Spotkanie integracyjne „Andrzejki” Zarząd KUTW
06.12.2018
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Biblioteka dla seniora – czyli co senior w bibliotece i dla biblioteki może…”
Spotkanie i wykład w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej
mgr Sabina Szklarska, PBW
13.12.2018
czwartek
godz. 16.00
Spotkanie Wigilijne  Zarząd KUTW