KUTW zastrzega zmianę programu

Data Temat Prowadzący
07.02.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia”
„Stały Sąd Polubowny  przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej”
Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: P. Małgorzata Jeremko  i P. Marcin Ożóg
07.03.2019
wtorek
 Wykład: „Portrety wyjątkowych kobiet w literaturze i nie tylko” mgr Hanna Piechota
14.03.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Biskup Tadeusz Pieronek” dr Andrzej Gerlach
21.03.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Polacy, Patrioci, Przedsiębiorcy na Podkarpaciu”
Występ Kabaretu „Entuzjaści” – „Święto Wiosny Kobiet”
dr Małgorzata Buczek
Kabaret „Entuzjaści”
28.03.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Istota relacji międzypokoleniowych” mgr Agnieszka Kijowska
04.04.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: Temat do ustalenia Bartłomiej Machowski, przewodnik turystyczny
11.04.2019
czwartek
godz. 16.00
Wykład: „Biskup Tadeusz Pieronek” dr Andrzej Gerlach
25.04.2019
czwartek
godz. 16.00
 „XII Wiosenne Spotkania Seniorów – Kazimierz 2019” Zarząd KUTW
09.05.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Karpackie nazwy geograficzne” Wojciech Krukar, przewodnik beskidzki, Stowarzyszenie „Karpaty”
16.05.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: „Typy i formy w polskim budownictwie  regionalnym” mgr inż. Marek Gransicki, PWSZ
 23.05.2019
czwartek
godz. 16.00
 Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarząd KUTW
 30.05.2019
czwartek
godz. 16.00
 Rajd Nordic Walking Zarząd KUTW
 06.06.2019
czwartek
godz. 16.00
 Wykład: Temat do ustalenia mgr Zdzisław Gil, konserwator zabytków, Muzeum Podkarpackie
 13.06.2019
czwartek
godz. 16.00
 Zakończenie roku akademickiego Zarząd KUTW