2018-sejmik-1

10 października 2018 roku odbył się III Sejmik Senioralny zorganizowany przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna. Licznie zebranych seniorów powitał Pan Prezydent, który docenił naszą działalność i entuzjazm, z jakim oddajemy się wspólnym zajęciom w KUTW.

Wiele ciepłych słów o aktywności seniorów powiedział Wiceprezydent oraz Przewodniczący Rady Miasta. Następnie wystąpiła Przewodnicząca Krośnieńskiej Rady Seniorów, która podsumowała roczną działalność rady. Dalej przedstawiciel ratowników medycznych dostarczył obszernego instruktażu przy pomocy fantomu, jak udzielać pierwszej pomocy ludziom w sytuacji zagrożenia życia. Kolejny wykład  pt. „Zespół słabości u seniora” z dużą dozą humoru wygłosiła pani geriatra ze szpitala w Gorlicach.

2018-sejmik-2Na koniec rozweselenia towarzystwa podjął się nasz kabarecik „Entuzjaści”. Chociaż powtórzyliśmy znane studentom z długim stażem przedstawienie „Wałek do ciasta a kwestia kobieca, czyli tajemnice damskiej torebki…”, to większość publiczności nie widziała go. Obserwowaliśmy ze sceny mnóstwo uśmiechów, słyszeliśmy mnóstwo oklasków, co dostarczyło nam satysfakcji.

Jak policzył pan Wiceprezydent, III Sejmik zgromadził wg listy sto osób. Dopisali seniorzy z różnych gremiów. Z naszego KUTW też było sporo osób. Dobrze, że władze miasta dostrzegają seniorów i widzą w nich siłę, a nie wyłącznie obciążenie dla budżetu.

Do zobaczenia za rok.

Grażyna Daniewska
2018-sejmik-3
2018-sejmik-4