Plan wykładów

KUTW zastrzega zmianę programu Data Temat Prowadzący 07.02.2019 czwartek godz. 16.00  Wykład: „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia – prawa i zagrożenia” „Stały Sąd Polubowny  przy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej” Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: P. Małgorzata Jeremko  i P. Marcin Ożóg 07.03.2019 wtorek  Wykład: „Portrety wyjątkowych kobiet w literaturze i nie tylko” …