Poniedziałek, 30.10.2023. godz.16.00, Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Multimedialnej ul. Ordynacka.
Dyskutować będziemy o książce Audura Ava Olafsdottir pod tytułem „Blizna”.