Program inauguracji roku akademickiego 2014/2015

25 października 2014 r.

 

Godzina 11.00 sala konferencyjna Hotelu „Nafta” w Krośnie.

Program:

 1. Gaude Mater.
 2. Wystąpienie prezesa Zarządu KUTW.
 3. Wystąpienia Gości.
 4. Immatrykulacja.
 5. Gaudeamus.
 6. Wręczenie dyplomów, listów gratulacyjnych i wyróżnień.
 7. Wykłady inauguracyjne w ramach konferencji „Współczesne wyzwania seniorów”:
  – mgr Daniel Jachimowicz – Ogólnopolska Federacja UTW: „Gminne Rady Seniorów”.
  – mgr Wojciech Nalepa – Ogólnopolska Federacja UTW: „Pułapki w umowach finansowych”.
  – dr Zofia Bartecka-Prorok – Liceum Ogólnokształcące im M. Kopernika w Krośnie: „Twórcze pasje, jako forma wyzwań ludzi jesieni życia”.
 8. Część artystyczna – występ kabaretu „Entuzjaści”
 9. Hymn państwowy.
 10. Poczęstunek.