W związku z licznymi zapytaniami kandydatów do Stowarzyszenia i jego członków dotyczącymi zapisów na rok akademicki 2015/2016 informujemy, że :

 

  1. Nowo wstępujący kandydaci obowiązani są do:
  • pobrania ze strony internetowej bądź na miejscu w biurze Kutw w czasie dyżuru deklaracji członkowskiej i wypełnienie jej deklarując chęć uczestnictwa w wyszczególnionych na stronie 2 deklaracji formach oferowanych zajęć poprzez zakreślenie stosownej pozycji
  • uiszczenie wpisowego w kwocie jednorazowej w wysokości 10,- zł
  • uiszczenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 50,- zł

2.Członkowie z lat ubiegłych:

  • uiszczają składkę członkowską w wysokości 50,- zł
  • deklarują udział w wybranych przez siebie formach zajęć edukacyjnych i warsztatowych
  1. Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych ( informatyka, lektoraty języków obcych ) oraz zajęciach rehabiltacyjno-ruchowych i na basenie basen wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w kwocie 80,- zł za semestr za daną grupę.
  2. Zajęcia dla danej grupy organizowane będą dla grup o minimalnej ilości wynoszącej 12 osób.
  3. Ze względów organizacyjnych prosimy o sukcesywne dokonywanie zapisów do określonego w ogłoszeniu terminu (20. 09. 2015).
  4. Rozpoczęcie zajęć przewidziane jest na 1 października , natomiast termin uroczystej inauguracji XII roku akademickiego w Krośnieńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku został wstępnie ustalony na czwartek 8 października br.

 O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej: www.utw-krosno.pl oraz na tablicach ogłoszeń.